Welkom
Deelnemen aan de scan
Scaninhoud
Arbo Wetgeving
Scan Schema
Projectondersteuning
Waarde
Tarieven
Extra's
Over ons
Contact


Admin

De Company Scan

De Company scan is een online onderzoekstool waarmee psychoscoiale druk binnen een organisatie in kaart kan worden gebracht. Het is volledig zelfsupport daarmee wordt bedoelt dat de deelnemende organisatie en respondent zelfstandig het onderzoek kunnen uitvoeren.

1. U wilt weten hoe uw organisatie functioneert!

2. U wilt weten waarom èn hoe onnodig verzuim en/of disfunctioneren ontstaat!

3. U wilt weten hoe de afdelingen afzonderlijk functioneren!

4. U wilt voorkomen dat negatieve invloeden uw arbeidsproces beïnvloeden!

5. U wilt bij voorkeur geen bemoeienis van een dure externe consultancy!

6. U wilt een hele lage W.I.A.-instroom!

7. U wilt 'doorlopend' een vinger aan de pols hebben!

8. U wilt voor een dubbeltje op de eerste rang zitten!


De Company Scan onderzoekt het functioneren van de organisatie èn niet het functioneren van de medewerkers. Per afdeling worden mogelijke spanningsbronnen in kaart gebracht. Dit wordt bereikt door de anonimiteit van de medewerkers te waarborgen. Wordt voor deze module gekozen, dan kan de respondent wanneer de uitslag daartoe aanleiding geeft desgewenst - onder beperkte opheffing van zijn anonimiteit - met een deskundige in contact te komen.

De verzamelde data wordt op afdelingsniveau opgeslagen, zodat er voor de betreffende organisatie een eikpunt ontstaat, waardoor het mogelijk is spanningsbronnen in kaart te brengen voordat deze het arbeidsproces negatief beïnvloeden.

De respondent kan er voor kiezen dat zijn persoonlijke data wordt opgeslagen; ook hij bouwt dan een referentiepunt op.

Gerenommeerde, wetenschappelijke vragenlijsten, inzake mens & arbeid, gekoppeld aan anonimiteit, begeleiding- en een beloningsstrategie waarborgen de kwaliteit en objectiviteit; het succes van de Company Scan.